ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Dodany: 29.03.2012 Zmieniany: 29.03.2012
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp., przypomina o zakazie wypalania traw.

Urząd Miejski w Sędziszowie Młp., przypomina o zakazie wypalania traw. Zgodnie z art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.):
"Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny".


Ponadto, w przypadku gdy dym lub ogień spowoduje zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie traw zgodnie z art. 162 §1 kk może stanowić przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawca podpalenia może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody i ich następstwa, jak również może być obciążony kosztami akcji ratowniczej.
Przestrzeganie zakazu wypalania traw jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi zasadniczo zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich natomiast w przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności