XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 04.05.2012 Zmieniany: 04.05.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. (tj. czwartek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Zakres prac na terenie Gminy Sędziszów Młp. związanych z modernizacją linii kolejowej – informacja Dyrektora Wiesława Ogłoblina z Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Gminy Sędziszów Młp.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sędziszów Małopolski.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Sędziszów Młp. – informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności