WITRYNA OBYWATELSKA

Dodany: 08.05.2012 Zmieniany: 08.05.2012
A A A
Z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego powstała strona internetowa "Witryna Obywatelska", która ma na celu stworzenie platformy współpracy między samorządem a społeczeństwem.

Z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego powstała strona internetowa "Witryna Obywatelska", która ma na celu stworzenie platformy współpracy między samorządem a społeczeństwem.
W założeniach jest to miejsce gromadzenia opisów dobrych praktyk, łatwych do wykorzystania w innych miejscowościach, mających zachęcić wszystkich do podążania drogą wskazaną przez aktywne środowiska.

Inicjatywy gromadzone będą w trzech kategoriach:
a) Wspólnota Obywatelska - działania gmin i powiatów, które mają na celu zwiększenie udziału obywateli w realizacji zadań publicznych. Samorządy powinny aktywizować swych mieszkańców, stwarzać możliwości dla ich działania w życiu publicznym;
b) Partnerstwo Samorządów - inicjatywy na rzecz współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu, które harmonizują lub wspólnie realizują zadania publiczne;
c) Obywatelska Inicjatywa Lokalna - działania inicjowane oddolnie, przez mieszkańców zorganizowanych w różnych grupach lub też działających samodzielnie, którzy pragną czynnie uczestniczyć w życiu swej społeczności. Więcej informacji na temat Witryny Obywatelskiej znajdą Państwo na stronie
www.prezydent.pl/witryna-obywatelska. Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tej inicjatywie.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności