KONKURS PLASTYCZNY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – FOLKLOR NASZEGO REGIONU” FOLNARE

Dodany: 16.05.2012 Zmieniany: 16.05.2012
A A A
LGD Partnerstwo 5 Gmin w ramach realizacji projektu współpracy „Ocalić od zapomnienia – Folklor Naszego Regionu” FOLNARE zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w ramach realizacji projektu współpracy „Ocalić od zapomnienia – Folklor Naszego Regionu” FOLNARE zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin tj. gmin: Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulturą ludową, poznanie tradycji i zwyczajów z obszaru LGD Partnerstwo 5 Gmin oraz LGD Żywiecki Raj, rozwijanie wyobraźni plastycznej, oraz uwrażliwienie na piękno folkloru partnerskich LGD.
Prace konkursowe powinny przedstawiać bogactwa kulturowe obszarów partnerskich LGD oraz ukazywać zwyczaje ludowe, wierzenia, tradycje, obrzędy, barwne stroje itp. Technika prac dowolna, płaska (prace dające się umieścić w antyramie). Format A4 lub A3.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do 11 czerwca 2012 roku na adres: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce. Na kopercie powinien z znaleźć się dopisek „Konkurs plastyczny – FOLNARE”.
Na najlepszych uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.


Dokładne informacje można uzyskać w biurze LGD pod adresem:
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
39-100 Ropczyce, ul. Rynek 1,
tel./fax: (17) 2210 069
e-mail:
biuro@partnerstwo5gmin.pl,
http://www.partnerstwo5gmin.pl

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności