INFORMACJA O DYŻURACH PRZEDSZKOLI W OKRESIE WAKACJI

Dodany: 25.05.2012 Zmieniany: 25.05.2012
A A A
Informacja o dyżurach przedszkoli w okresie wakacji (lipiec - sierpień 2012 r.) na terenie Gminy Sędziszów Młp.

Informacja o dyżurach przedszkoli w okresie wakacji (lipiec - sierpień 2012 r.) na terenie Gminy Sędziszów Młp.
Uprzejmie informujemy, że dla dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Sędziszów Młp., dyżury wakacyjne będą pełnić w określonych terminach i godzinach następujące placówki:
1. Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Wolicy Piaskowej,  tel. 17  745 34 96 w okresie od 02. 07. 2012r.  do 13. 07. 2012r. ( godz. pracy przedszkola: 6.30 - 15.30 )

2. Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Młp., Osiedle Młodych 9, tel. 17 22 16 752 w okresie od 16. 07. 2012r.  do  31. 07. 2012r. ( godz. pracy przedszkola: 6.00 - 16.00 )

3. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 3, tel. 17 22 16 019 w okresie od 01. 08. 2012r.  do  14. 08. 2012r. ( godz. pracy przedszkola: 7.00 - 16.00 )


Zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dyżurnych :
1. Zapisy dzieci do przedszkola pełniącego dyżur przyjmuje dyrektor placówki macierzystej w terminie do 15 czerwca 2012 r. - dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola dyżurującego.

2. W okresie 18 - 22 czerwca 2012 roku pomiędzy rodzicem dziecka (prawnym opiekunem), a dyrektorem przedszkola pełniącego dyżur powinna zostać podpisana umowa o świadczenie usług przedszkolnych.

3. Korzystając z przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych rodzic wnosi opłaty na rzecz przedszkola pełniącego dyżur:
- opłatę w wysokości określonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/30/11 w Sędziszowie Młp. z dnia 31 marca 2011 r.
- opłatę za żywienie naliczaną wg stawek obowiązujących w danej placówce pełniącej dyżur.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności