XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 29.05.2012 Zmieniany: 29.05.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 4 czerwca 2012 r. (tj. poniedziałek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sędziszów Małopolski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Podjecie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
13. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Wozowicz.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.


ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności