INFORMACJE O PROGRAMIE RZĄDOWYM "CYFROWA SZKOŁA"

Dodany: 06.07.2012 Zmieniany: 13.09.2012
A A A
W marcu b.r. rozpoczął się pilotażowy program rządowy "Cyfrowa szkoła". Dla kilkuset szkół podstawowych przeznaczone są środki na dotację na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, przenośnych komputerów czy projektorów.

W marcu b.r. rozpoczął się pilotażowy program rządowy "Cyfrowa szkoła". Dla kilkuset szkół podstawowych przeznaczone są środki na dotację na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, przenośnych komputerów czy projektorów.
Program zakłada wsparcie finansowe dla 400 publicznych szkół. Za 50 mln zł szkoły mają zostać wyposażone w sprzęt  który ma być wykorzystywany w procesie nauczania. Pilotaż programu ma się odbyć w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2013 r.


 Program "Cyfrowa szkoła" jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 Gmina Sędziszów Młp. jako organ prowadzący dla 14 szkół podstawowych i 3 gimnazjów złożyła do Wojewody Podkarpackiego wniosek (uwzględniający 3 szkoły podstawowe) o dofinansowanie zadania w ramach pilotażowego rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów  i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła 2012 r.”


Z terenu województwa podkarpackiego zakwalifikowało się 28 szkół w tym 2 szkoły z Gminy Sędziszów Młp. (patrz załącznik)
Lp.


Szkoła zakwalifikowana przez Wojewodę Podkarpackiego do     objęcia wsparciem finansowym


Przyznane dofinansowanie


(zł)


Wkład własny gminy (zł)


1.


Szkoła Podstawowa Nr 2


im. Władysława Węglowskiego


w Sędziszowie Młp.


 


 


140 000,00


 


43 737,50


2.


Szkoła Podstawowa w Krzywej


 90 000,00


25 875,00


 


RAZEM:


230 000,00


69 612,50

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności