STYPENDIA SZKOLNE W GMINIE SĘDZISZÓW MŁP. W 2012 r.

Dodany: 10.07.2012 Zmieniany: 11.07.2012
A A A
Gmina Sędziszów Małopolski mając do dyspozycji kolejną transzę środków na stypendia szkolne w 2012 r (tj. dotację rządową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i środki finansowe ......

INFORMACJA – STYPENDIA SZKOLNE


   W GMINIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W 2012 ROKU


          


            Gmina Sędziszów Małopolski mając do dyspozycji kolejną transzę środków na stypendia szkolne w 2012 r (tj. dotację rządową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Sędziszów Młp.) w czerwcu 2012r. wypłaciła stypendia szkolne  o charakterze socjalnym dla  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Kierując się celem zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekraczał
 351,00 złotych przyznano stypendia dla 392 uczniów na kwotę 153608,00zł


 


            Informuje się, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 można składać w ZOSIP Sędziszów Małopolski w terminie 01 września – 15 września 2012r.


 


Szersza informacja nt. stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 zostanie podana do publicznej wiadomości w sierpniu 2012r. na stronie www.zosip.pl, www.sedziszow-mlp.pl oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach na terenie gminy Sędziszów Młp.


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności