"BARWY PODKARPACIA"

Dodany: 30.07.2012 Zmieniany: 30.07.2012
A A A
Fundacja „Podkarpacka Akademia Rozwoju" zaprasza dzieci, młodzież szkolną oraz studentów, uczących się na terenie województwa podkarpackiego, do udziału w drugiej edycji konkursu malarskiego pod hasłem „Barwy Podkarpacia".

Fundacja „Podkarpacka Akademia Rozwoju" zaprasza dzieci, młodzież szkolną oraz studentów, uczących się na terenie województwa podkarpackiego, do udziału w drugiej edycji konkursu malarskiego pod hasłem „Barwy Podkarpacia". Celem konkursu jest promocja regionu Podkarpacia, a także popularyzowanie wiedzy o nim, jego historii i tradycji. Prace należy przesłać na adres Organizatora w terminie do 17 sierpnia 2012 roku.


W konkursie malarskim „Barwy Podkarpacia" mogą wziąć udział dzieci, młodzież i studenci z następujących placówek oświatowych:
1. szkoły podstawowe - uczniowie klas 1 - 6,
2. gimnazja - uczniowie klas 1 - 3,
3. szkoły średnie - uczniowie liceów, techników i innych,
4. uczelnie wyższe - studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie drogą pocztową w terminie do dnia 17 sierpnia 2012 roku pracy malarskiej wykonanej dowolną techniką malarską (ołówek, kredka, pastele, farby olejne, wyklejanka itp.) wraz z podpisaną Kartą Zgłoszeniową na adres siedziby Organizatora:


Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju
Ul. Traugutta 13, 37-100 Łańcut
z dopiskiem: „Konkurs malarski - Barwy Podkarpacia".
 
Spośród nadesłanych prac malarskich, stanowiących ilustrację tematu konkursu, 2 kapituły konkursowe wyłonią 12 zwycięzców. Pierwsza Kapituła Konkursu wybierze po dwie prace malarskie z każdej z czterech grup placówek oświatowych, natomiast Druga Kapituła Konkursu po jednej pracy malarskiej. W skład pierwszej kapituły wejdą artyści i przedstawiciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego oraz Organizatora. Z kolei drugą kapitułę stanowić będą mieszkańcy Podkarpacia, którzy za pośrednictwem strony internetowej Organizatora /www.fpar.pl/ oddawać będą „jeden głos na jedną pracę malarską". Głosowanie internetowe mieszkańców Podkarpacia rozpocznie się 27 sierpnia 2012 r.  i trwać będzie do 3 września 2012 r.


Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator wyda pocztówki okolicznościowe pod hasłem Pocztówka z Podkarpacia, limitowany kalendarz na 2013 rok oraz zakładki do książek jako barwne reprodukcje nagrodzonych prac malarskich. Pocztówki okolicznościowe, udostępnione zostaną mieszkańcom województwa Podkarpackiego przez regionalne oddziały Poczty Polskiej w województwie Podkarpackim, limitowany kalendarz na 2013 rok przez Gazetę Codzienną Nowiny, natomiast zakładki do książek zostaną przekazane dzieciom i młodzieży przez Organizatora. Pocztówki okolicznościowe oraz kalendarz limitowany przekazane zostaną licznym gościom z Polski i zagranicy odwiedzającym region Podkarpacia, a także rozesłane do Prezydentów krajów Unii Europejskiej oraz czołowych reprezentantów sfery publicznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej w Polsce.


Zwieńczeniem konkursu będzie zorganizowana przez Fundację druga Podkarpacka Gala Młodych Artystów, w czasie której autorom zwycięskich prac nastąpi uroczyste wręczenie nagród, w tym m.in.: statuetek, dyplomów i pamiątkowych upominków rzeczowych.


Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszeniowa konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem :
http://www.fpar.pl/projekty/konkurs-malarski-barwy-podkarpacia-2012/

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności