WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ 2012 / 2013

Dodany: 07.09.2012 Zmieniany: 07.09.2012
A A A
Burmistrz Sędziszowa Młp. Zarządzeniem Nr 69/2012 z dnia 6 września 2012 r. przedłuża termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w roku szkolnym 2012/2013, o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Burmistrz Sędziszowa Młp. Zarządzeniem Nr 69/2012 z dnia 6 września 2012 r. przedłuża termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w roku szkolnym 2012/2013, o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -  „Wyprawka szkolna”,  do dnia 10 listopada 2012 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września  2012 r. 351 zł netto na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł.
W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada 2012 r.  i wzrośnie z kwoty 504 zł netto na osobę do kwoty 539 zł.
Nowy termin składania wniosków daje możliwość skorzystania z dofinansowania także tym uczniom, którzy będą spełniali zweryfikowane kryterium dochodowe.
Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych o pomocy społecznej, od 1 października 2012 r. kwota dochodu z ha przeliczeniowego wyniesie 250 zł.


 Wniosek składany


w miesiącu:


Dokumenty poświadczające


dochód za miesiąc


Kryterium dochodowe


wrześniu


sierpień


kl. 1 SP – 504 zł


kl. 2 – 4 SP – 351 zł


kl. 1 szkoły
ponadgimnazjalnej - 351 zł


październiku


wrzesień


kl. 1 SP – 504 zł


kl. 2 – 4 SP – 456 zł


kl. 1 szkoły
ponadgimnazjalnej - 456 zł


do 10 listopada


październik


kl. 1 SP – 539 zł


kl. 2 – 4 SP – 456 zł


kl. 1 szkoły
ponadgimnazjalnej - 456 zł

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności