INFORMACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Dodany: 13.09.2012 Zmieniany: 13.09.2012
A A A
Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja wraz z rewitalizacją i remontem poziomów c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych 16/1 w Sędziszowie Małopolskim”.

Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja wraz z rewitalizacją i remontem poziomów c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych 16/1 w Sędziszowie Małopolskim”.
W ramach projektu wykonano wymianę poziomów c.o. na  instalację z rur preizolowanych wraz z montażem automatyki pogodowej w 7 budynkach spółdzielni Osiedle Młodych. Wykonano również docieplenie wszystkich stropodachów budynków oraz docieplono ściany szczytowe budynków 18 i 19. Dzięki pracom termomodernizacyjnym osiągnięto zwiększenie efektywności energetycznej 7 budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Młodych.
W kolejnym etapie odnowiono wszystkie klatki schodowe w budynkach oraz zabezpieczono budynki przed zagrożeniami poprzez montaż na każdym piętrze czujników tlenku węgla oraz dymu.
Jednym z zadań objętych projektem było również montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenach spółdzielni. Głównym zadaniem systemu obejmującego swoim zasięgiem powierzchnię ponad 0,8 ha jest ochrona mieszkańców przed negatywnymi zjawiskami społecznymi wśród których należy zaliczyć rozboje, kradzieże, dewastacje itp.
W ramach działań rewitalizacyjnych umieszczone zostały na terenie Spółdzielni tablice drogowskazowe oraz plany Osiedla Młodych jako element ułatwiający poruszanie się po Osiedlu osobom z zewnątrz.
Łączny koszt wszystkich prac wyniósł 833856,28 zł z czego na dzień dzisiejszy 590 819,32 zł zostało sfinansowane przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa.


 

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności