XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

Dodany: 20.09.2012 Zmieniany: 20.09.2012
A A A
Sesja odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp.

Sesja odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. (tj. wtorek) o  godz.  15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sędziszów Młp. na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Młp. na rok 2012 nr XIV/117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu „Ochrona zbiornika GZWP – 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sędziszów Młp., część II, etap IV- budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
14. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
15. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
16. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XIII/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
17. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp.
18. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Pasternaka.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAMY!

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności