OGŁOSZENIE W SPRAWIE UTRZYMYWANIA PSÓW

Dodany: 26.09.2012 Zmieniany: 26.09.2012
A A A
Właściciele psów są zobowiązani utrzymywać zwierzęta w taki sposób, aby
nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia.

Właściciele psów są zobowiązani utrzymywać zwierzęta w taki sposób, aby
nie stanowiły zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia:
- psy należy trzymać na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz; wejście na teren posesji musi być oznakowane odpowiednią tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
- poza terenem zamkniętym psy należy prowadzić na smyczy, a zwierzęta agresywne dodatkowo w kagańcu;
-  właściciel psa jest zobowiązany szczepić zwierzę każdego roku przeciw wściekliźnie
i w czasie kontroli okazywać dokument szczepienia;
-  kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa podlega karze grzywny,
-  właściciel psa  ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane  przez psa.
Wyżej  wymienionych  podstawowych zasad należy bezwzględnie przestrzegać pod groźbą sankcji karnych, ponieważ  właściciele psów są odpowiedzialni za wypadki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez ich zwierzęta.
Właściciele psów wałęsających się bez dozoru i zabezpieczenia lub nie posiadający wymaganych dokumentów szczepień  będą karani mandatami przez funkcjonariuszy policji.


Sędziszów Młp. dnia 25.09.2012 r.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności