ANKIETY DOSTĘPNOŚCI USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

Dodany: 19.10.2012 Zmieniany: 19.10.2012
A A A
W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją dostępności usług telefonicznych i Internetu (map popytu), zwracam się do Państwa o wysyłanie ankiet.

W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją dostępności usług telefonicznych i Internetu (map popytu), zwracam się do Państwa o wysyłanie ankiet na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu.

Przedmiotowa ankieta jest dostępna na stronie internetowej UKE
http://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety/

Można ją wypełnić elektronicznie, do czego zachęcam.

Dodatkowo pragnę poinformować, iż ww. dane mogą być przekazywane również:
listownie na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Detalicznego
Rynku Telekomunikacyjnego,
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa,

lub
drogą elektroniczną – mailem na adres:
mapa@uke.gov.pl;


Przedmiotowa ankieta ma na celu zapewnienie wzrostu dostępności usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu szerokopasmowego dla społeczeństwa, jak również podnoszenie świadomości społecznej w zakresie możliwości korzystania z bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu. Każda wypełniona i przesłana do UKE ankieta (czy to na piśmie, czy też w formie elektronicznej), zawierająca informację o zapotrzebowaniu na wspomniane powyżej usługi, znajdzie swoje odzwierciedlenie w mapach popytu i będzie stanowiła cenną informacją o obszarach, gdzie popyt na te usługi istnieje i pomimo dynamicznie rozwijającego się z roku na rok polskiego rynku telekomunikacyjnego – jest on w dalszym ciągu niezaspokojony.


 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności