INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dodany: 25.10.2012 Zmieniany: 25.10.2012
A A A
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładać corocznie odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, informację o wyrobach zawierających azbest.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r (Dz. U z 2011, Nr 8 poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładać corocznie odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, informację o wyrobach zawierających azbest.

Druki ankiety można pobrać w Urzędzie, u sołtysów lub ze strony internetowej urzędu:
www.bip.sedziszow-mlp.pl
Ankiety proszę składać w terminie do dnia 30 listopada 2012.


 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności