100 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH

Dodany: 02.11.2012 Zmieniany: 02.11.2012
A A A
W tym roku Szkoła Podstawowa w Klęczanach obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 16 października 2012 r.

W tym roku Szkoła Podstawowa w Klęczanach obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 16 października 2012 r., rozpoczęto je w kościele parafialnym w Klęczanach, gdzie mszę św. dziękczynną sprawowali: ks. dr Adam Nita, ks. proboszcz Jerzy Kumiega oraz ks. Józef Mleczko.
Po mszy świętej uroczystości jubileuszowe kontynuowano w budynku szkoły, na wstępie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy a w sali gimnastycznej, dyrektor szkoły Marek Flis powitał zaproszonych gości, a wśród nich: Posła na Sejm RP – Kazimierza Moskala, Wicekuratora Oświaty - Antoniego Wydro, Burmistrza Sędziszowa Młp. - Kazimierza Kiełba, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. - Tadeusza Hulka, Zastępcę Burmistrza - Elżbietę Świniuch, Sekretarza Gminy - Jana Maronia, Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół – Irenę Lewicką, Przewodniczącą MK NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania - Bogusławę Budę, Prezesa Zarządu Oddziału ZNP - Zytę Wiktor, księży,  dyrektorów gimnazjów, szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Sędziszów Młp., emerytowanych nauczycieli i pracowników, nauczycieli, rodziców, absolwentów, uczniów i sponsorów.
Następnie dyrektor Marek Flis przedstawił historię szkoły, mówił o przemianach organizacyjnych w oświacie oraz o nowych  zadaniach i wyzwaniach w kształceniu i wychowaniu młodych pokoleń.
Życzenia i gratulacje składali: poseł Kazimierz Moskal,  wicekurator Antoni Wydro, burmistrz Kazimierz Kiełb, przewodniczący Tadeusz Hulek, przewodnicząca Bogusława Buda i prezes Zyta Wiktor.
Na zakończenie części oficjalnej uczniowie i absolwenci zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny a później przy wspólnym poczęstunku snuto wspomnienia z mienionych lat i nie było im końca.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności