Dodatek osłonowy

Dodany: 10.01.2022 Zmieniany: 20.01.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od stycznia 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Sędziszów Małopolski składają w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 25, w pokoju nr 11 (I piętro). Telefon kontaktowy 17-783 90 24.
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wysokość dodatku osłonowego:
  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:
  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków można dokonać w Urzędzie Miejskim
w Sędziszowie Małopolskim.
Terminy składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia 2022 roku, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 roku, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie w terminie do 2 grudnia 2022 roku.
Wnioski można składać na piśmie oraz w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym.
Do pobrania:
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności