Dotacja konserwatora zabytków na remont w Ratuszu

Dodany: 16.10.2020 Zmieniany: 16.10.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Gmina Sędziszów Małopolski uzyskała dotację celową z budżetu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2020, pn. ,,Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim’’. Gmina podpisała umowę w dniu 07.08.2020 r. z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu.
Wnioskowana kwota pomocy finansowej to 74 313,61 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w  terminie 12.10.2020 r. Zakres obejmował remont i przebudowa schodów zewnętrznych wejściowych wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnicznych przy schodach oraz likwidacją pęknięć ścian i sklepień w pom. nr 9 na parterze.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności