Informacje o Programie Priorytetowym "Moja Woda"

Dodany: 01.07.2020 Zmieniany: 02.07.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.
Program realizowany będzie w latach 2020-2024.
Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.
Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.
Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (na Portalu Beneficjenta) oraz papierowej (przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów).
Wszelkie informacje zamieszczane są na Portalu Beneficjenta. Prosimy, aby Państwo korzystali z tej formy pozyskiwania informacji na temat Programu „Moja Woda”.
W przypadku kwestii trudnych, budzących wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z następującymi osobami w godzinach:
  1.   8.00 - 10.00 Katarzyna Karnas - tel. 17 853 63 61, wew. 136, katarzyna.karnas@wfosigw.rzeszow.pl
  2. 10.00 - 12.00 Anna Madera-Piech - tel. 17 853 63 61, wew. 124, anna.madera@wfosigw.rzeszow.pl
  3. 12.00 - 14.00 Magdalena Chmaj-Worosz - tel. 17 853 63 61, wew. 121, magdalena.chmaj@wfosigw.rzeszow.pl
  4. 14.00 - 15.30 Przemysław Belczyk - tel. 17 853 63 61, wew. 128, przemyslaw.belczyk@wfosigw.rzeszow.pl
Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda/922-informacje-ogolne-o-pp-moja-woda

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności