Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030 - aktualizacja"

Dodany: 24.06.2022 Zmieniany: 01.07.2022 Zamieścił: Piotr Drozd
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zgodnie z Zarządzeniem nr 115/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030 – aktualizacja, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach  i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 9 sierpnia 2022 r. w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.sedziszow-mlp.pl wraz z projektem strategii:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski (biuro podawcze);
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) elektronicznie w następujący sposób:

 

Konsultacje trwają od 4 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030 – aktualizacja

Formularz

ZARZĄDZENIE NR 115/2022 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zaproszenie

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności