Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od stycznia 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Sędziszów Małopolski składają w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 25, w pokoju nr 11 (I piętro). Telefon kontaktowy 17-783 90 24.

Gdzie szukać pomocy prawnej

Gdzie szukać pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Ropczycach podaje aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

LGD ogłasza nabór

LGD ogłasza nabór

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Promocja książki dr Bernadety Frysztak o Ojcu Warachimie

Promocja książki dr Bernadety Frysztak o Ojcu Warachimie

16 stycznia 2022 r. w sędziszowskim klasztorze braci kapucynów odbyła się promocja książki pani dr Bernadety Frysztak „Tu serce me zostało…”, poświęconej Ojcu Hieronimowi Warachimowi, który w naszym mieście spędził wiele lat. Książka, która ukazała się w nakładzie blisko 2 tys. egzemplarzy, jest następstwem pracy doktorskiej, którą pani Bernadeta Frysztak obroniła w ubiegłym roku.

Przypomnienie dla przedsiębiorców

Przypomnienie dla przedsiębiorców

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, oraz termin dokonywania wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Setne urodziny Pani Zofii Cecylii Białek

Setne urodziny Pani Zofii Cecylii Białek

W dniu 5 stycznia 2022 r. Pani Zofia Białek z Sędziszowa Małopolskiego obchodziła Jubileusz swoich 100 urodzin. Z tej okazji, dzień później Dostojną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego – Pan Bogusław Kmieć wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Markiem Pająkiem oraz Kierownikiem USC – Panią Agnieszką Saj, składając życzenia, wręczając kwiaty, tort oraz okolicznościowy list gratulacyjny.

Spotkania informacyjne Lokalnej Grupy Działania

Spotkania informacyjne Lokalnej Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanym naborem wniosków na działanie „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp. zainteresowane pozyskaniem środków na tworzenie nowych firm na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

W Sylwestra kasa Urzędu Miejskiego czynna krócej

W Sylwestra kasa Urzędu Miejskiego czynna krócej

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że 31 grudnia br. - w Sylwestra, kasa będzie czynna do godz. 12.15.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2021 rok

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2021 rok

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” trzy placówki wychowania przedszkolnego z terenu naszej gminy otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności