Nabór animatorów

Nabór animatorów

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis poszukuje chętnych osób, które w ramach projektu "Podkarpacki e-senior" przeprowadzą z seniorami cykl 3 animacji (każde po 4 godziny dydaktyczne - zajęcia utrwalające, powtórzeniowe w formie zabawy, warsztatów, zajęć praktycznych). Animację będą organizowane maksymalnie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia podstawowego, które odbywa się/będzie się odbywać z naszymi trenerami.

100 lat pani Marii Żądło

100 lat pani Marii Żądło

W dniu 28 września 2018 r., Pani Maria Żądło obchodziła Jubileusz swoich 100 urodzin, stąd dzień później, 29 września 2018 r., dostojną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego - Pan Bogusław Kmieć wraz z Kierownikiem USC - Panią Agnieszką Saj, przekazując na ręce Jubilatki kwiaty oraz wręczając okolicznościowy list gratulacyjny. Nie zabrakło również tortu i życzeń składanych Szanownej Jubilatce przez Burmistrza oraz uczestniczącą w uroczystości licznie zgromadzoną rodzinę.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Sędziszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sędziszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

W Sędziszowie Małopolskim równo z rokiem akademickim rozpocznie działalność Sędziszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Inauguracyjny wykład „Mieszkańcy Galicji wobec odzyskania niepodległości” zaplanowano na poniedziałek 1 października o godz. 16:30 w sali lustrzanej Domu Kultury, wygłosi go dr Arkadiusz Więch. W planach są nie tylko ciekawe wykłady, ale też wiele interesujących spotkań w grupach tematycznych.

Nabór do II edycji projektu  „Innowacyjne Techniki Projektowania  i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Nabór do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15.11.2018 r.

Finały turnieju Orlika

Finały turnieju Orlika

22 września 2018 r. odbyła się kolejna edycja Turniej Piłki Nożnej „MOJE BOISKO ORLIK” o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego dla szkół podstawowych w kategorii dziewczęta.

ARiMR ogłasza nabór wniosków

ARiMR ogłasza nabór wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Wdzięczni Polskiej Wsi"

23 września br., niedziela, o godz. 12.00 w Gminie Wąwolnica, u stóp Wzgórza Kościelnego, odbędzie się pierwsze ogólnopolskie święto "Wdzięczni polskiej wsi". Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą, a następnie zaplanowano występy zespołów ludowych, degustację potraw i produktów, targi sztuki ludowej.

Sędziszów Małopolski - Cyfrowa Gmina

Sędziszów Małopolski - Cyfrowa Gmina

Gmina Sędziszów Małopolski zawarła z Województwem Lubelskim umowę o powierzenie grantu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację mikro projektu pn. ,,Sędziszów Małopolski – Cyfrowa Gmina’’.

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności