Przekazanie laptopów zakupionych dla uczniów do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego sfinansowanego z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR".

Dodany: 18.07.2022 Zmieniany: 22.07.2022 Zamieścił: Piotr Drozd
A A A
Gmina Sędziszów Małopolski zakupiła w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 108 laptopów za kwotę 263 023,20 zł.
Wobec powyższego informujemy, że przekazanie laptopów zaplanowane zostało na sierpień br.
O szczegółach przekazania sprzętu uczestnicy zostaną poinformowani.
Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbywać się będzie na podstawie Umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie ub.r.
Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego Gminy, biorące udział w konkursie zobligowane zostały do opracowania i wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Gminie przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Uczestnika projektu okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin w celu sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną. Ponadto  Uczestnicy projektu zobowiązani są do składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu.
 
Zarządzenie nr 132/2022 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Sędziszów Małopolski
 
Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności