Przypomnienie dla przedsiębiorców ws. oświadczeń

Dodany: 04.01.2021 Zmieniany: 04.01.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2021 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, oraz termin dokonywania wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 18, ust. 12, pkt 5, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Link do oświadczenia
http://www.bip.ires.pl/gfx/sedziszow_mlp/files/ISO/WNIOSKI/SOIO/wzor_SOiO_26.pdf
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności