Przypomnienie dla przedsiębiorców

Dodany: 12.01.2022 Zmieniany: 12.01.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, oraz termin dokonywania wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z art. 18, ust. 12, pkt 5, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności