Spotkania informacyjne Lokalnej Grupy Działania

Dodany: 05.01.2022 Zmieniany: 05.01.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanym naborem wniosków na działanie „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp. zainteresowane pozyskaniem środków na tworzenie nowych firm na spotkania informacyjno-szkoleniowe.
Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju przypominamy, iż w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych czy podwyższonej temperatury.
Podczas spotkania prosimy o zastosowanie środków ochrony osobistej – używanie maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości min 1,5 m.


PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA OSOBOM ZAINTERESOWANYM APLIKOWANIEM – UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności