Spotkanie informacyjno-szkoleniowe LGD

Dodany: 15.06.2021 Zmieniany: 15.06.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w związku z planowanymi naborami wniosków na działania „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych” oraz „Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp. zainteresowane pozyskaniem środków na tworzenie nowych bądź rozwój istniejących firm na spotkania infomacyjno – szkoleniowe.
Spotkania będą szansą do pozyskania konkretnych informacji dot. zasad ubiegania się o wsparcie, kryteriów oceny wniosków oraz obowiązującej dokumentacji konkursowej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju przypominamy, iż w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych czy podwyższonej temperatury.
Podczas spotkania prosimy o zastosowanie środków ochrony osobistej – używanie maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie odpowiedniej odległości min 1,5 m.
Terminy i miejsca spotkań informacyjno-szkoleniowych dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej:
Ropczyce Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach
Ul. Bursztyna 1
21-06-2021( poniedziałek) 16:30
Wiercany Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach Wiercany 29 22-06-2021 (wtorek) 16:30
Czarna Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej
Ul. Dworcowa 6
23-06-2021 ( środa) 16:30
Sędziszów Młp. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp.
Ul. 3-go Maja 36
24-06-2021(czwartek) 16:30
Pustków Osiedle Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
Pustków Osiedle 26
 
 
25-06-2021(piątek) 16:30
PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIACH UMOŻLIWIA OSOBOM ZAINTERESOWANYM APLIKOWANIEM – UZYSKANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW W OCENIE WNIOSKÓW!
Poniżej link do informacji na naszej stronie:
http://partnerstwo5gmin.pl/spotkania-informacyjno-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow-oraz-osob-zainteresowanych-zakladaniem-nowych-firm-5/
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności