VIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 10.05.2019 Zmieniany: 10.05.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
17 maja 2019r. (piątek) o godz. 12:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad.
2.      Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.      Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody
i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski”.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski i Gminą Iwierzyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 1798/1 za działkę nr 585/4 bez obowiązku dokonania dopłat.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski na okres od dnia 1 września 2019 r.
14.  Informacja oświatowa Dyrektora SCUW - Aktualna sytuacja gminnej oświaty, nabór, strajk nauczycieli.
15.  Sprawozdanie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie Małopolskim z działalności ośrodka za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sędziszów Małopolski.
16.  Sprawy różne.
17.  Zamknięcie obrad.
 
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności