Wybór partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPO

Dodany: 12.02.2019 Zmieniany: 12.02.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Jednostka OSP w Zagorzycach Górnych została wybrana na partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności