Wybory sołtysa Góry Ropczyckiej

Dodany: 08.04.2021 Zmieniany: 08.04.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zarządził na niedzielę 9 maja 2021 r. bezpośrednie
i powszechne wybory sołtysa Góry Ropczyckiej. Lokal wyborczy będzie usytuowany w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej a głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 – 16.00.
Kandydatów na sołtysa należy zgłaszać do Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
w terminie do 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.30. Druki zgłoszeń można pobrać u Sekretarza Gminy (pokój nr 2) lub ze strony internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl
z katalogu WYBORY SOŁTYSA GÓRY ROPCZYCKIEJ ‘2021.
Przy zgłaszaniu podać należy imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania (obowiązkowe stałe zamieszkanie w miejscu kandydowania).
Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 stałych mieszkańców Góry Ropczyckiej.

Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy oraz druki do pobrania.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności