Wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli

Dodany: 18.04.2019 Zmieniany: 18.04.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zarządził na niedzielę 16 czerwca 2019 r. wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, które odbędą się w formie wyborów bezpośrednich i powszechnych.
Będą one zorganizowane na takich samych zasadach jak 4 lata temu. W każdym osiedlu i sołectwie zostaną powołane komisje wyborcze, w składzie 4-7 osobowym spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na sołtysów czy przewodniczących zarządów osiedli oraz jedna osoba spośród pracowników Urzędu.
Kandydatów na sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli należy zgłaszać do Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w terminie do 27 maja 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.30. Druki zgłoszeń można pobrać u Sekretarza Gminy (pokój nr 2) lub ze strony internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl z katalogu WYBORY SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH ‘2019.
Przy zgłaszaniu podać należy imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania (obowiązkowe stałe zamieszkanie w miejscu kandydowania).
Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 stałych mieszkańców, odpowiednio sołectwa lub osiedla.
Na terenie miasta Sędziszów Małopolski utworzonych zostanie 9 lokali wyborczych, po jednym w każdym osiedlu oraz 11 lokali na terenie gminy, po jednym w każdym sołectwie.
Głosowanie będzie się odbywać w godzinach od 8.00 – 16.00, jednocześnie we wszystkich osiedlach i sołectwach.
Wybrani zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
 
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego apeluje do mieszkańców o aktywny i liczny udział w wyborach organów samorządowych sołectw i osiedli.
 
 
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności