XII Sesja rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 20.09.2019 Zmieniany: 20.09.2019 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A
26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Małopolskim" i upoważnienia do złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów Małopolski.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023:
a)    wybór Komisji Skrutacyjnej,
b)    głosowanie tajne.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad.
 
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności