XIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.10.2019 Zmieniany: 23.10.2019 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" za lata 2017-2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Małopolski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 czerwca 2019 r. Nr X/126/19 stwierdzającej zakończenie działalności Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Małopolskim, Gimnazjum im. Jana Pawła II
  w Czarnej Sędziszowskiej, Gimnazjum im. Por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Małopolski z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności