XLIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 28.11.2022 Zmieniany: 29.11.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XLIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:

 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2022 nr XXXIX/398/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 6. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/441/22 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2022 rok.
 7. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia XX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski - etap I.
 8. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2021 terenów pod zabudowę mieszkaniową.
 9. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2021 w miejscowości Ruda.
 10. Pojęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców dla spełnienia przez Gminę Sędziszów Małopolski obowiązków o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 11. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.
 12. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Małopolski z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
 13. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXII/317/21 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności