XLVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 08.08.2022 Zmieniany: 08.08.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2022 roku (piątek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2022 nr XXXIX/398/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2022 w miejscowości Będziemyśl, przy drodze krajowej Nr 94.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2022 w miejscowości Sędziszów Młp., obręb Borek Wielki, pomiędzy ul. Kruczą a ul. Wiejską.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sędziszów Małopolski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Strona transmisji sesji na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UCsfOSiRqnhmLL65nNSqvcrQ
 
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności