XX Sesja Rady Miejskiej

Dodany: 22.05.2020 Zmieniany: 22.05.2020 Zamieścił: Sebastian Czapka
A A A
XX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w trybie zdalnym
w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 15:00.
W wyznaczonym miejscu – sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim -sesję poprowadzi Prezydium Rady. W posiedzeniu Rady w sposób zdalny weźmie również udział kierownictwo Urzędu.
 
Radni biorą udział w Sesji w trybie zdalnym za pomocą systemu e-sesja, w swoim miejscu zamieszkania.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sędziszów Małopolski na rok szkolny 2020/2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 62/2020 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Sędziszów Małopolski strefy płatnego parkowania i przywrócenia pobierania opłat w strefie płatnego parkowania oraz za korzystanie z płatnych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ul. Rynek w Sędziszowie Małopolskim.
 12. Sprawozdanie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim z działalności ośrodka za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sędziszów Małopolski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności