XXII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 08.07.2020 Zmieniany: 08.07.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XIX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2018 w miejscowości Sędziszów Młp. przy ul. Wesołej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Sędziszów Małopolski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl

Ze względów na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w sali lustrzanej, Sesja odbędzie się bez zaproszonych gości, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. W Sesji udział wezmą jedynie Radni, kierownictwo Urzędu, kierownicy referatów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności