XXIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 14.08.2020 Zmieniany: 14.08.2020 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Zachęcam do śledzenia obrad Rady Miejskiej na stronie: bip.sedziszow-mlp.pl w katalogu Rada Miejska/Transmisje z posiedzeń, w czwartek 20 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Czarnej Sędziszowskiej".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G
  w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem bez rozpatrzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 12. Zatwierdzenie Raportu z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025".
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności