XXV Sesja Rady Miejskiej

Dodany: 23.10.2020 Zmieniany: 23.10.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
28 października 2020 roku (środa) o godz. 14:30 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał poprzedniej Sesji.
 5. Prezentacja przez przedstawicieli firmy JLL koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy węźle autostradowym w Sędziszowie Małopolskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krasne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2020 nr XVI/185/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Małopolski z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2019/2020.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.
Ze względów na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia co do ilości osób mogących przebywać w sali lustrzanej, Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zaproszonych gości oraz z ograniczoną ilością kierowników jednostek
i pracowników Urzędu.

 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności