XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 21.01.2021 Zmieniany: 21.01.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 28 stycznia 2021 roku (czwartek) o godz. 15:00.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 8. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2021:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Góra Ropczycka na Góra Królewska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej - Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.sedziszow-mlp.esesja.pl
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności