XXXII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 21.04.2021 Zmieniany: 21.04.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
Porządek obrad:
następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Ślubowanie Radnej.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.
 6. Rok 2021 Rokiem  Kardynała Stefana Wyszyńskiego - wystąpienie Pani Iwony Czarcińskiej Redaktora Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2021 nr XXVIII/285/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Sędziszów Małopolski spółki pod nazwą „Podkarpacka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa"
  w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
  w nowotworzonej „Podkarpackiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej" w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2021 w obrębie Wolicy Piaskowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Cierpisz do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" oraz zabezpieczenia środków na partycypację
  w Programie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w ciągu drogi krajowej Nr 94 w Sędziszowie Małopolskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 relacji Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w Sędziszowie Małopolskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu w ciągu ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu stałych Komisji Rady Miejskiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 24. Sprawozdanie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim z działalności ośrodka za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sędziszów Małopolski.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.
 
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności