Zakończyła się realizacja inwestycji drogowej

Dodany: 25.01.2021 Zmieniany: 25.01.2021 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Zadanie pn. ,,Budowa i rozbudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Wspólnej i Wesołej w Sędziszowie Małopolskim’’ rozpoczęło się podpisaniem umowy z Wykonawcą w dniu 25 października 2019 r. Natomiast podpisanie Protokołu końcowego odbioru robót miało miejsce w dniu 29 grudnia 2020 r.
Zakres obejmował budowę: 1337 mb drogi, chodników, ścieżki rowerowej, wyniesionego skrzyżowania, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego. 
Gmina Sędziszów Małopolski uzyskała dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego z  Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wyniosły 1.384.325,00 zł., natomiast środki z Funduszu Dróg Samorządowych to 3.149.236,00 zł.

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności