Zbiórka obwoźna odpadów

Dodany: 17.09.2020 Zmieniany: 17.09.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Gmina Sędziszów Małopolski organizuje wraz z FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę mebli i odpadów wielogabarytowych, zużytych opon z samochodów osobowych, motocykli i rowerów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta i gminy Sędziszów Małopolski w n/w godzinach w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki. Zbiórka z terenu miasta będzie przeprowadzona w późniejszym terminie. Ponadto informujemy, że n/w odpady przyjmowane są również w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej we wtorki w godzinach 14-17 oraz w środy i soboty w godzinach 8-10.
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że na terenie Gminy Sędziszów Małopolski zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka obwoźna odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych (nieruchomości zamieszkałe) i niezwiązanych z działalnością gospodarczą, tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przypominamy, iż do powyższych frakcji odpadów zalicza się:
  • ODPADY WIELKOGABARYTOWE, czyli odpady o dużych rozmiarach, które nie mieszczą się w standardowych workach/pojemnikach na odpady komunalne - meble, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, duże zabawki, rowery, itp. – oddajemy z uwzględnieniem limitu wynoszącego 200 kg/rok/nieruchomość/lokal,
  • ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV (kompletny) - pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory, monitory, komputery, radia, telefony, elektronarzędzia –
    w każdej ilości,
  • OPONY Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH – oddajemy z uwzględnieniem limitu w ilości 4 szt./rok/nieruchomość/lokal,
  • OPONY MOTOCYKLI i ROWERÓW – w każdej ilości.
 
Z uwagi na obowiązujące limity ilości przyjmowanych wybranych odpadów, zbiórka obwoźna polegać będzie na bezpośrednim odbiorze odpadów od mieszkańców Gminy.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, by nie gromadzić odpadów w dowolnych miejscach poszczególnych miejscowości, lecz w ustalonych punktach i wyznaczonych godzinach wg poniższej tabeli.
Powyższe limity dotyczące ilości odbieranych odpadów od mieszkańców naszej Gminy, w szczególności mebli i odpadów wielkogabarytowych i opon samochodów osobowych, wynikają z postanowień UCHWAŁY NR XIX/206/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
   
 
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności